Carson

Dataskyddspolicy

Vår dataskyddspolicy följer den nya lagen (GDPR 25 maj 2018).

Vi värnar om din och ditt företags integritet. I det efterföljande avses med ”du”, ”dig”, ”dig själv”, ”din” eller ”ditt” du som person och/eller ditt företag och dess anställda, kunder och leverantörer. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@carson.nu.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikations-kanaler för att skicka information till dig, såsom SMS, e-post och månadsbrev. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när vi hjälper dig att sälja en bil. i anslutning härtill. Vi kan också samla in information om dig. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation - t.ex. bankkonto- eller IBAN-nummer.
  • Historisk information - Informationen du ger oss, såsom din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att kunna leverera de tjänster du önskar få utförda av oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom aktiebolagslag, lag om åtgärder mot penningtvätt. Följa tillämplig lagstiftning
Kommunicera med dig. Carson kan komma att använda dina data för brev, SMS, e-post och utskick av månadsbrev.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dina eller våra leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter. Carson kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer Carson att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dessa endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig och Carson är skyldigt att vidtaga rättelse.

Radering av uppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att dessa inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar därav. Dessa skyldigheter kommer från t.ex. bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Vi är registrerade hos Bolagsverket som Carson Sverige AB med organisationsnummer 556819-1406, under adress Fågelsångsvägen 8, 186 42 Vallentuna. E-postadressen är info@carson.nu